Inscripció

Per inscriure't, cal emplenar el següent formulari i fer el pagament a Thot Institut.

Per a qualsevol incidència, envieu un email a: thot.institut@gmail.com

Forma de pagament: Ingrés al compte ES80 2038 6154 6060 0005 3559, i enviar-nos còpia de la transferencia a thot.institut@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Click per veure la nostra política de privacitat.