Dissabte, 19 Desembre 2015 07:17

Anunciada la previsió de places per a les oposicions 2016

La Conselleria d’Educació ha fet una proposta aquest matí (divendres 18-XII-15)  en Mesa Sectorial de l’oferta pública d’ocupació de 1055 places, distribuïdes per cossos i especialitats, com es pot veure en el quadre més abaix. A més, hi haurà una convocatòria separada de 400 places més, reservades a accés a subgrup superior (és a dir, per a mestres i professorat tècnic de FP que vulga passar a secundària).

Segons el Secretari Autonòmic, Miguel Soler, que ha presidit la Mesa Sectorial, és una oferta que no està tancada i que pot tindre modificacions, per això han convocat una nova Mesa Sectorial el pròxim dia 23 de desembre.


Les 1055 places són el màxim que, segons Conselleria, poden ofertar d’acord amb la taxa de reposició, que ja és del 100%, després de diverses ofertes en què la taxa era del 10% o del 50%. Aquesta xifra es correspon amb el nombre de jubilacions d’enguany, i pot tindre alguna mínima modificació a l’alça si es produeix alguna jubilació més abans que acabe l’any.


STEPV ha condicionat aquesta oferta a l’existència d’un pla d’estabilitat i d’un accés diferenciat per al professorat interí, per a garantir la continuïtat en el treball d’aquest col·lectiu i, alhora, l’accés a la funció pública d’aspirants que no formen part de les borses de treball actualment.


Per primera vegada, la Conselleria ha especificat en la mesa d’oferta pública les especialitats en què s’ofertaran aquestes places en cada un dels cossos, excepte en el de Catedràtics de Música i Arts Escèniques, ja que han d’estudiar amb més deteniment les plantilles.

D’altra banda, el Sindicat ha plantejat la necessitat de tractar el sistema d’oposicions, per evitar els greuges que s’han produït en anteriors convocatòries (com aprovar determinades quotes d’aspirants, entre altres aspectes). El Secretari Autonòmic s’ha compromés a abordar aquestes qüestions i estudiar-les amb els sindicats.

 

COS DE MESTRES
 
Educació Infantil                     100
Anglés                                     80
Audició i Llenguatge              25
Pedagogia Terapèutica        60
Educació Física                     25
Música                                   25
Educació Primària              100
                                  TOTAL                     415
COS DE SECUNDÀRIA                         380
PROFESSORAT TÈCNIC FP                105
PROFESSORAT EOI                                45
MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES              80
ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY             40
 
 
 
Les places ja estan. La teua formació, fes-la amb nosaltres: MÉS INFO:  DOCENTS D'EXIT.ORG